Informácie o prudukte:
Kategória: Náplne a kvapaliny
Dodavateľ:MOBIL
Cena:5800.0 €

Rad Mobiltherm sú vysokokvalitné oleje na prenos tepla určené na použitie v uzavretých systémoch nepriameho ohrevu. Sú vyrobené z vysoko rafinovaných základových olejov vysokej čistoty, ktoré sú odolné voči tepelnej degradácii a chemickej oxidácii. Tieto oleje vykazujú dobrú účinnosť prenosu tepla a nízku viskozitu, ktorá ich dovoľuje čerpať ihneď po spustení aj pri normálnej prevádzkovej teplote výmenníka. Teploty vzplanutia týchto olejov výrazne neklesajú ani po dlhšej dobe, vďaka ich odolnosti voči tepelnej degradácii v rozsahu doporučených prevádzkových teplôt. Produkty Mobiltherm sú tepelne veľmi stabilné a majú dlhú prevádzkovú životnosť bez tvorby usadenín resp. bez zvýšenia ich viskozity. Oleje Mobiltherm vykazujú také hodnoty mernej tepelnej kapacity a tepelnej vodivosti, ktoré zabezpečujú rýchlejší odvod tepla. Oleje Mobiltherm sa doporučujú používať v uzavretých aj v otvorených nepriamych vykurovacích a chladiacich okruhoch, utesnených studeným olejom, vo všetkých druhoch priemyselných procesov. Vlastnosti a výhody Oleje Mobiltherm sú dôležitým zástupcom špeciálnych kvapalín značky Mobil ktoré si získali dobré meno za svoju výkonnosť a spoľahlivosť, a to aj v tých najnáročnejších aplikáciách. Použitie tých najmodernejších rafinačných postupov pri ich výrobe je kľúčovým faktorom pre vynikajúce vlastnosti týchto produktov. Oleje Mobiltherm 603 a 605 ponúkajú tieto výhody: Vysoká odolnosť voči tepelnej degradácii oleja Vynikajúce tepelné vlastnosti Dobrá tepelná a oxidačná stabilita Dlhá bezporuchová životnosť a nižší počet prestojov zariadení Použitie Oleje Mobiltherm 603 a Mobiltherm 605 sa používajú v otvorených a uzavretých systémoch s rozsahom pracovných teplôt uvedenými v tabuľke, s minimálnymi povolenými teplotami pri odstavení viac ako –7°C. Oleje Mobiltherm sa nesmú miešať s inými olejmi, nakoľko by sa tým mohla zhoršiť ich výborná tepelná a oxidačná stabilita, zmeniť ich ostatné vlastnosti, a skomplikovať interpretácia výsledkov meraní za účelom stanovenia užitočnej doby životnosti oleja. Ak budeme oleje používať nad doporučovanou maximálnou pracovnou teplotou, tak v okruhu môže vzniknúť plynová bublina, ak vykurovací systém nie je konštrukčne upravený pre prevádzku pri vyšších teplotách jeho natlakovaním inertným plynom ako napr. dusíkom. Pri vyšších teplotách bude však životnosť kvapaliny skrátená v dôsledku prudkého zvýšenia rýchlosti tepelnej degradácie pri teplotách ležiacich na doporučovanou hranicou. V dobre navrhnutých systémoch by teplota olejového filmu na kontaktnom povrchu vykurovacieho telesa mala byť o 15°C až 30°C vyššia než je teplota olejovej náplne. Ak je táto teplota vyššia, tak sa skracuje životnosť oleja a v okruhu sa môžu vytvárať úsady a kaly, ktoré obmedzujú rýchlosť prenosu tepla. Rovnako ako ostatné minerálne oleje, by sa produkty Mobiltherm mali používať iba v systémoch s núteným obehom. Vykurovacie systémy v ktorých cirkulácia tepelného média závisí od konvekcie tepla neposkytujú dostatočne rýchly tok nato, aby zabránili lokálnemu prehrievaniu a rýchlemu znehodnocovaniu oleja. Okrem toho sa tieto oleje nedoporučuje používať v otvorených systémoch, kde je horúci olej vystavený priamemu kontaktu s okolitým vzduchom. V prípade vyprsknutia alebo úniku cez netesnosti vykurovacieho okruhu môžu sa oleje Mobiltherm spontánne vznietiť a začať horieť. Uzavreté nepriame vykurovacie a chladiace systémy, utesnené studeným olejom vo všetkých typoch priemyselných procesov prevádzkovaných pri teplotách oleja až do maximálnej teploty uvedenej v tabuľke vyššie a pri atmosferickom tla­ku. Otvorené systémy vykurovania, za predpokladu že teplota oleja neprekročí maximálnu teplotu uvedenú v tabuľke vyššie. VLASTNOSŤ HODNOTA Viskozita pri 40°C v cSt (ASTM D445) 30,4 Viskozita pri 100°C v cSt (ASTM D445) 5,4 Bod vzplanutia, ºC (ASTM D92) 230 Bod tuhnutia, ºC, ASTM D 97 –12 Hustota @15º C kg/l, ASTM D 4052 0,86 Technický list: MOBILTHERM 600 SERIES


 • Mobil UNIVIS N 32 (ISO VG 32) 208L
  Mobil UNIVIS N 32 (ISO VG 32) 208L

  Oleje radu Mobil Univis N sú vysoko kvalitné hydraulické oleje s protioderovou ochranou určené pre uspokojenie širokého rozsahu potrieb hydraulických..

  553.24 €
 • Mobil VACUOLINE 1409 (ISO VG 68) 208L
  Mobil VACUOLINE 1409 (ISO VG 68) 208L

  Rad Mobil Vacuoline 1400 predstavuje vysoko kvalitné oleje navrhnuté špeciálne tak, aby spĺňali požiadavky obrábacích strojov, kde je vhodné použiť..

  1047.7 €
 • Mobil VELOCITE OIL NO.10 (ISO VG 22) 208L
  Mobil VELOCITE OIL NO.10 (ISO VG 22) 208L

  Oleje číselného radu Mobil Velocite Oil sú vysokovýkonné produkty, určené predovšetkým na mazanie vysokorýchlostných vretien v obrábacích..

  1074.3 €


© 2020 Vybavenie vozidla, autodoplnky, disky a pneumatiky. Kontakt